Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ


ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΟΙΗΤΗ (Αλεξανδρινών χρόνων)


Πως γενόμην; πόθεν είμι; τίνος χάριν ήλθον; απελθείν;
πως δύναμαι τι μαθείν; μηδέν επιστάμενος;
ουδέν εών γενόμην, πάλιν έσσομαι ως πάρος ήα,
ουδέν και μηδέν των μερώπων το γένος,
αλλ’ άγε μοι βάκχοιο φιλήδονον έντυε νάμα,
τούτον γαρ έστι κακών φάρμακον αντίδοτον. 


*         *         *

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

Πη παρέβειν;  τι δ’ έρεξα; τι μοι δέον ουκ ετελέσθη;


*           *         *

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

τα πάντα φίρμα ήν, επελθών δε νους διεκόσμησε πάντα ταύτα.


*          *           *

ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ

το κατά φύσιν ζειν εν αρετή ζει


*          *           *

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

τα πάντα ρει

                                                                      
                                                                                                                                                                                                         Αθήναι Οκτώβριος  2012

                                                                                                           Ελευθέριος  Διαμαντάρας