Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012
   Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
          ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
                                                                                                                                                  
                                                                 Ελευθέριος  Διαμαντάρας
                                                
Ένας οβολός                                  ή     0,72     Γραμ. Αργύρου
Μία Δραχμή = 6 οβελοί                ή     4,37                                   
Δίδραχμο ή Στατήρας                  ή     8,75                                    
Τετράδραχμο 4  Δραχμές              ή   17,50                                
Δεκάδραχμο 10  Δραχμές             ή    43,75                                
1 χρυσός στατήρας / Δαρεικός
        27, 5 Αττικές Δραχμές            ή  120,175                                  
100  Δραχμές = Μία Μνα                ή  437,50                                
  60 Μνες = Ένα Τάλαντο               
       ή  6.000 Δραχμές                     ή  26 Κιλά και 250